Bc. Luboš VÁCLAVÍK

Diplomová práce

Kreditní riziko - metody jeho vyhodnocování a použití \nl{}u vybrané české banky

Credit risk - methods of scoring and application in selected czech bank
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat metody vyhodnocování kreditního rizika. Tato analýza je provedena v prostředí finančních institucí, které jsou v dnešním období ekonomické nestability vystaveny velkému počtu rizik. Řízení těchto rizik je důležité k udržení na konkurenčním trhu.
Abstract:
The main aim of the thesis is to analyze methods of scoring credit risk. This analysis is situated in an environment of financial institutions which are exposed to large number of risks especially in period of economic instability. Managing these risks is important to remain on a competitive market.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÁCLAVÍK, Luboš. Kreditní riziko - metody jeho vyhodnocování a použití \nl{}u vybrané české banky. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management