Bc. Nikola Paulová

Diplomová práce

Úvěrové riziko ve stavební spořitelně

Building society credit risk
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje tématu úvěrového rizika ve stavební spořitelně. Zaměřuje se na metody jeho měření a jeho následnou eliminaci. Práce je rozdělena do tří kapitol. První dvě se věnují teorii stavebního spoření, úvěrovému riziku a metodám, které pomáhají riziku předcházet. Poslední kapitola se věnuje sestavení a vyhodnocení modelu kreditního ratingu klienta. Ten bude sestaven pomocí metod …více
Abstract:
This diploma thesis is devoted to credit risk in building society. It focuses on the methods of credit risk measurement and its subsequent elimination. The thesis is divided into three chapters. The first two chaptes describe theory of building savings, credit risk and methods that helps to prevent risk. The last chapter focuses on compiling and evaluating the credit rating model. Model will by constructed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Ph.D. Oleg Deev
  • Oponent: Ing. Tomáš Plíhal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance