Solomiya Babiy

Bakalářská práce

Hodnocení služeb poskytovaných vybranými pojišťovnami metodou Mystery Shopping

Evaluation of the services provided by the selected insurance companies by the method of Mystery Shopping
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Hodnocení služeb poskytovaných vybranými pojišťovnami metodou Mystery shopping se zabývá výzkumem kvality pojišťovacích služeb v Pardubicích a okolí a také v porovnání s konkurencí na trhu poskytovaných služeb. K hodnocení výsledků byla využita metoda Mystery shopping. Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá teorií, kde se vysvětlují základní pojmy marketingu …více
Abstract:
Bachelor thesis entitled The evaluation of services provided by chosen insurance companies by Mystery Shopping method deals with the research of the quality of insurance services in Pardubice and its surroundings as well as with comparison and competetion on the market of provided services. To evaluate the results was used Mystery Shopping method. This work is divided into two parts. First part deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2017
  • Vedoucí: PaedDr. Alexandr Šenec

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Babiy, Solomiya. Hodnocení služeb poskytovaných vybranými pojišťovnami metodou Mystery Shopping. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku