Martina Benová

Bakalářská práce

Neverbální komunikace učitele při výuce na základní škole

Nonverbal communication of a teacher during primary school lessons
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá neverbální komunikací učitele při výuce na základní škole. Poukazuje na rozmanitost neverbální komunikace a uvádí v souvislostech neverbální signály, které může učitel při výuce použít, a jejich funkce. Samotný vyučovací proces probíhá za užití komunikace verbální i neverbální. Neverbální signály mají ve školním prostředí významnou funkci. Cílem práce bylo …více
Abstract:
This bachelor diploma thesis deals with the nonverbal communication of a teacher during primary school lessons. It points to the diversity of the nonverbal communication and states the nonverbal signals used by the teacher and their functions. The teaching process itself uses both verbal and nonverbal communication. The nonverbal signals have a substantial role in the school environment. The aim of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta