Bc. Darina Prokopová

Bakalářská práce

Verbální komunikace mezi učitelem a žáky na II. stupni ZŠ

Verbal Communication between a Teacher and Pupils on the Second Stage of Primary School
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá verbální komunikací mezi učitelem a žáky na druhém stupni základní školy. Východiskem pro první část je odborná literatura. Ve druhé části byl realizován výzkum, který měl za úkol zjistit, jak učitel reaguje na žáky, jakým způsobem organizuje vyučovací hodinu, zda se v hodinách opravdu mluví spisovnou češtinou a zda se při této komunikaci dodržují obecně platná pravidla pro …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the verbal communication between a teacher and pupils on the second stage of primary school. The starting point for the first part of the thesis is an adequate literature. In the second part, a research was realized, which should have found out how the teacher responds to pupils, how they organize lessons, whether they really speak standard Czech and whether the communication …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Eva Minářová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy