Bc. Tomáš Leflík

Bakalářská práce

Vývoj obecní policie se zaměřením na Městskou policii Brno

Development of the municipal police with a focus on the Brno Metropolitan Police
Anotace:
Bakalářská práce s názvem „Vývoj obecní policie se zaměřením na Městskou policii Brno“ analyzuje činnost obecní policie, její úkoly, pravomoci a její působnost jako samosprávného orgánu za pomocí komparativní analýzy v teoretické části a v praktické části práce i kvantitativní metody. Základem bakalářské práce jsou zákony, odborné publikace a dokumenty. Práce tvoří ucelený popis Městské policie Brno …více
Abstract:
The bachelor's thesis entitled "Development of the municipal police with a focus on the Brno Municipal Police" analyzes the activities of the municipal police: their tasks, powers, scope of authority; based on the comparative analysis (in the theoretical part) and the quantitative analysis (in the practical part). The bachelor's thesis is grounded in laws, specialized publications and documents. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.