Bc. Jan Kratochvil

Diplomová práce

Epigrafické památky mikroregionů Babí Lom a Ždánicko

Epigraphic Monuments of Microregion Babí Lom and Ždánicko
Anotace:
Tato diplomová práce Epigrafické památky mikroregionů Babí lom a Ždánicko přináší soupis 58 památek do roku 1900 včetně. Soupis obsahuje nápisy na zvonech, křížích, sochách, památnících atd. Práce zahrnuje také popis památky, velikost a druh písma a materiál. Fotografie objektů se nachází na přiloženém CD.
Abstract:
This diploma thesis Epigraphic monuments of microregion Babí lom and Ždánicko brings inventory 58 monuments until the year 1900. Inventory includes the inscriptions on the bells, crosses, statues, monuments etc. Work also includes descriptions of the monuments, size and type of font and material. Photographs of objects located on the enclosed CD.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta