Theses 

Vliv osobních ochranných pomůcek na viditelnost hasiče při zásahu – Rudolf Sedunka

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Rudolf Sedunka

Bakalářská práce

Vliv osobních ochranných pomůcek na viditelnost hasiče při zásahu

Influence of Personal Protective Equipment on Firefighter Visibility during Intervention

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu osobních ochranných pomůcek na viditelnost hasiče při zásahu. V první části je rozebrán teoretický základ týkající se daného tématu, jako jsou fyzikální pojmy, proces zpracování obrazu a psychologie vnímání barev a tvarů. Druhá část je zaměřena na jednotlivé osobní ochranné prostředky s vlivem na viditelnost hasiče, které jsou zde představeny a popsány společně s legislativou na ně se vztahující. Ve třetí části autor provádí zkoušky vybraných prostředků za různých podmínek a vyhodnocuje je z pohledu viditelnosti a poutavosti. Provedené zkoušky vedou k posouzení a doporučení nejvhodnějšího navržení osobních ochranných prostředků v ohledu na vyšší bezpečnost jejich uživatelů.

Abstract: This bachelor thesis deals with issue of Influence of Personal Protective Equipment on Firefighter Visibility during Intervention. In the first part of thesis is thrashed out theoretical basis as physical terms, imaging process and psychology of colours perception and perception of shapes. The second part is focused on individual types of personal protective equipment with influence on firefighter visibility. There are these facilities described with legislation that apply to them. In the third part, author tests that equipment under different conditions and evaluates them in term of visibility and catchiness. Results of the tests can be used to assessment of the best design of personal protective equipment in term of safety their users.

Klíčová slova: retroreflexe, viditelnost, poutavost, osobní ochranný prostředek

Keywords: retroflexion, visibility, catchiness, personal protective equipment

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Adam Thomitzek
  • Oponent: Martin Trčka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 06:57, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz