Theses 

Osobní ochranné pracovní prostředky používané Zdravotnickou záchrannou službou v Moravskoslezském kraji – Tomáš ČTVRTŇÁK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Tomáš ČTVRTŇÁK

Bakalářská práce

Osobní ochranné pracovní prostředky používané Zdravotnickou záchrannou službou v Moravskoslezském kraji

Personal protective equipment used by Emergency medical service in the Moravian-Silesian region

Anotace: Bakalářská práce na téma Osobní ochranné pracovní prostředky používané Zdravotnickou záchrannou službou v Moravskoslezském kraji zahrnuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se stručně věnuje minulosti a vývoji osobní ochrany, dále objasňuje legislativní povinností, zabývá se osobními ochrannými pracovními prostředky výjezdových skupin a transportních týmu Zdravotnické záchranné služby v Moravskoslezském kraji. Poslední kapitola se snaží vysvětlit působení osobních ochranných pracovních prostředků na organismus člověka. Praktická část vychází z výsledku dotazníkového šetření. Cílem bylo zhodnotit na základě subjektivního hodnocení zaměstnanců výjezdových skupin funkce a uživatelskou znalost osobních ochranných pracovních prostředků.

Abstract: My Bachelor Thesis "Personal protective equipment used by Emergency medical service in the Moravian-Silesian region" includes the theoretical and practical part. The theoretical part briefly introduces the history and the development of PPE, further clarifies legislative duties, dealing with PPE ambulance teams and transport EMS team MSK. The last chapter attempts to explain the effect of PPE on the human organism. The practical part is based on the outcome of questionnaire survey. The target of the practical work was to evaluate the subjective evaluation function PPE and user knowledge.

Klíčová slova: Osobní ochranný pracovní prostředek, Zdravotnická záchranná služba, Moravskoslezský kraj, ZZS MSK, výjezdová skupin, transportní tým

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37180 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta

Jak správně citovat práci

ČTVRTŇÁK, Tomáš. Osobní ochranné pracovní prostředky používané Zdravotnickou záchrannou službou v Moravskoslezském kraji. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 22:37, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz