Tomáš ČTVRTŇÁK

Bakalářská práce

Osobní ochranné pracovní prostředky používané Zdravotnickou záchrannou službou v Moravskoslezském kraji

Personal protective equipment used by Emergency medical service in the Moravian-Silesian region
Anotace:
Bakalářská práce na téma Osobní ochranné pracovní prostředky používané Zdravotnickou záchrannou službou v Moravskoslezském kraji zahrnuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část se stručně věnuje minulosti a vývoji osobní ochrany, dále objasňuje legislativní povinností, zabývá se osobními ochrannými pracovními prostředky výjezdových skupin a transportních týmu Zdravotnické záchranné služby v …více
Abstract:
My Bachelor Thesis "Personal protective equipment used by Emergency medical service in the Moravian-Silesian region" includes the theoretical and practical part. The theoretical part briefly introduces the history and the development of PPE, further clarifies legislative duties, dealing with PPE ambulance teams and transport EMS team MSK. The last chapter attempts to explain the effect of PPE on the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Sabina Psennerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČTVRTŇÁK, Tomáš. Osobní ochranné pracovní prostředky používané Zdravotnickou záchrannou službou v Moravskoslezském kraji. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta