Bc. Eva Nováková

Diplomová práce

Flóra okolí Mořkova

Flora of surrounding of Mořkov (NE Moravia)
Anotace:
Studované území leží v nejjižnější části okresu Nový Jičín v nadmořské výšce 345–749 m. Nachází se v severozápadní části Moravskoslezských Beskyd. Územím protéká řeka Jičínka a její přítoky. Geologický podklad jižní části tvoří flyš (převážně pestré godulské vrstvy), v severní části proluviální štěrky. Půdním pokryvem jsou převážně kambizemě, podél vodních toků fluvizemě. Klima je mírně teplé až chladné …více
Abstract:
The studied territory lies in southern part of the region of Nový Jičín and belongs to the northwest part of the Moravskoslezské Beskydy Mts. Range of altitude is 345-749 m about sea level. The Jičínka river and its inflows run through the territory. The geological bedrock is composed by flysh (mainly variegated godule beds) in the south part and proluvial deposits of upper pleistocen in the north …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vít Grulich, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta