Bc. Tomáš Zouhar

Bachelor's thesis

Vývoj ruského pěstního boje a jeho vliv na současné úpolové systémy

Evolution of a Russian fist fight and its influence on contemporary combat systems
Abstract:
Zouhar, Tomáš. Vývoj ruského pěstního boje a jeho vliv na současné úpolové systémy. Bakalářská práce. Brno: MU FSpS, 2014. 47 stran. Bakalářská práce se zabývá vývojem ruského pěstního boje a jeho vlivem na současné úpolové systémy.
Abstract:
Zouhar, Tomáš. Evolution of a Russian fist fight and its influence on contemporary combat systems. Bachelor thesis. Brno: MU FSpS, 2014. 47 pages. The Bachelor thesis deals with evolution of the Russian fist fight and its influence on contemporary combat systems.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: PhDr. Michal Vít, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Martin Bugala, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií