Bc. Tomáš Zouhar

Bachelor's thesis

Vývoj ruského pěstního boje a jeho vliv na současné úpolové systémy

Evolution of a Russian fist fight and its influence on contemporary combat systems
Anotácia:
Zouhar, Tomáš. Vývoj ruského pěstního boje a jeho vliv na současné úpolové systémy. Bakalářská práce. Brno: MU FSpS, 2014. 47 stran. Bakalářská práce se zabývá vývojem ruského pěstního boje a jeho vlivem na současné úpolové systémy.
Abstract:
Zouhar, Tomáš. Evolution of a Russian fist fight and its influence on contemporary combat systems. Bachelor thesis. Brno: MU FSpS, 2014. 47 pages. The Bachelor thesis deals with evolution of the Russian fist fight and its influence on contemporary combat systems.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedúci: PhDr. Michal Vít, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Bugala, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií