Bc. Jindřiška Bachánková

Diplomová práce

Projekt zavedení ABC kalkulace ve společnosti Ronas s.r.o.

The Project of Implementation ABC Calculation in the Company Ronas s.r.o.
Anotace:
Diplomová práce s názvem Projekt zavedení ABC kalkulace ve společnosti Ronas s.r.o. se zabývá moderní metodou řízení nákladů Activity-Based-Costing a možností jejího využití ve společnosti Ronas s.r.o. Teoretická část je zaměřena na zpracování literárních zdrojů z oblasti řízení nákladů. Úvodem je zmíněn rozdíl manažerského a finančního účetnictví. Taky popis důležitých pojmů vztahujících se k tématu …více
Abstract:
Diploma thesis under the name ABC calculation implementation in Ronas s.r.o. is dealing with modern Activity-Based-Costing method and its use in Ronas company. Theoretical part is focused on literature sources, which describe the cost management. The difference between management and financial accountancy is mentioned at the beginning. Also the description classical and modern calculation methods, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2014
Zveřejnit od: 2. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bachánková, Jindřiška. Projekt zavedení ABC kalkulace ve společnosti Ronas s.r.o.. Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe