Miroslav ZÍKA

Bakalářská práce

Redakční systémy Wordpress, Drupal a Joomla z pohledu tvorby šablon

Content management systems Wordpress, Drupal and Joomla from the point of creation of templates
Anotace:
Práce porovnává redakční systémy Wordpress, Joomla a Drupal z hlediska tvorby šablony. Čtenáři jsou představeny pojmy HTML5, CSS3 a responzibilita webových stránek. Obsahuje také podrobný postup implementace šablony pro redakční systémy.
Abstract:
This work compares content management systems like Wordpress, Joomla and Drupal from the point of creating templates. Readers are introduced to the concepts as HTML5, CSS3 and responsiveness of web sites. It also includes detail process of creating templates for content management systems.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Tomáš Jakeš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÍKA, Miroslav. Redakční systémy Wordpress, Drupal a Joomla z pohledu tvorby šablon. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Přírodovědná studia / Informatika se zaměřením na vzdělávání