Bc. Barbora Hrušková

Bakalářská práce

Teaching English to Adults in One-to-One Lessons

Teaching English to Adults in One-to-One Lessons
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výukou dospělých v individuálních kurzech. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části jsou popsány výhody a nevýhody individuálních kurzů, dále některé vybrané metodologické otázky a autorka se také zabývá budováním vztahu mezi učitelem a studentem. Praktickou část tvoří tři případové studie, ve kterých jsou vybraní studenti analyzováni …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with teaching adults in one-to-one courses. It is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part is concerned with the advantages and disadvantages of one-to-one courses, some selected methodological matters and also deals with the importance of building rapport between a teacher and a student. The practical part consists of three case studies. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta