Bc. Jana Doležalová

Bakalářská práce

Individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při odborném vzdělávání

The individual approach to students with special educational needs in vocational education
Anotace:
Bakalářská práce „Individuální přístup k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při odborném vzdělávání“ pojednává o specifikách vzdělávání žáků se střední mentální retardací i o individuálním přístupu ze strany učitele a hlavně asistenta pedagoga. Součástí bakalářské práce je zpracovaná příprava asistenta pedagoga na výuku, která slouží k individuální práci se žáky v hodinách odborného výcviku …více
Abstract:
Bachelor thesis „The individual approach to students with special educational needs in vocational education“ deals with the education specifics of pupils with mental disability and with the individual approach from teachers and teaching assistants. There is a preparation for teaching of the teaching assistant in one part of my Bachelor thesis, which is intended to individual work with student in 1 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2017
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování