Bc. Barbora Hrušková

Bachelor's thesis

Teaching English to Adults in One-to-One Lessons

Teaching English to Adults in One-to-One Lessons
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá výukou dospělých v individuálních kurzech. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části jsou popsány výhody a nevýhody individuálních kurzů, dále některé vybrané metodologické otázky a autorka se také zabývá budováním vztahu mezi učitelem a studentem. Praktickou část tvoří tři případové studie, ve kterých jsou vybraní studenti analyzováni …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with teaching adults in one-to-one courses. It is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part is concerned with the advantages and disadvantages of one-to-one courses, some selected methodological matters and also deals with the importance of building rapport between a teacher and a student. The practical part consists of three case studies. The …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2011
  • Supervisor: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ivana Hrozková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta