Theses 

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Veterinární klinika pro malá zvířata – Petra ŠMEJKALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Petra ŠMEJKALOVÁ

Bakalářská práce

Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Veterinární klinika pro malá zvířata

Design of the building and processing of project documentation Veterinary clinic for small animals

Anotace: Cílem této bakalářské práce je vypracovat zjednodušenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení novostavby veterinární kliniky pro malá zvířata umístěné ve Zruči Senci.Bakalářská práce je zaměřena na dispoziční řešení kliniky a na statický výpočet nejvíce namáhaných nosných prvků objektu. V práci je posuzována křížem vyztužená spojitá deska, průvlak, sloup a základová patka. Dále je vytvořena výkresová dokumentace a technické zprávy pro stavební povolení. Budova je dvoupodlažní a nosnou konstrukci tvoří železobetonový monolitický skelet. Obvodový plášť je tvořen tepelněizolačními tvárnicemi Ytong. V 1. podlaží se nachází prostory kliniky, ve 2. obchod s chovatelskými potřebami, salon pro psy a zázemí pro zaměstnance kliniky. Zatížení a výpočty byly provedeny v programu Dlubal RFEM a IDEA STATICA Concrete. Všechny návrhy a posouzení jsou v souladu s platnými normami. Výkresová část byla zpracována v programu AutoCad 2012.

Abstract: The object of this bachelor thesis is to devise simplified project documentation for building permit for new building of Veterinary clinic for small animals located in Zruč Senec. The bachelor thesis is focused on the layout of the clinic and the static calculation of the most stressed load-bearing elements of the building. In this thesis is assessed the cross -reinforced continuous slab, the girder, the column and the foundation block. Next drawings and technical reports for a building permit are created.The building has two floors and load-bearing structure consists of reinforced concrete skeleton. The cladding consists of thermal insulation Ytong. In the 1st floor there is a place of the clinic, in the 2nd floor there are the shop with Pet Supplies, salon for dogs and facilities for staff of the clinic. Loads and calculations were made in the Dlubal RFEM and STATICA IDEA Concrete. All proposals and assessments are in accordance with applicable standards. The drawing part was created in AutoCAD 2014.

Klíčová slova: Veterinární klinika, železobetonový monolitický skelet, statický výpočet, projektová dokumentace, Ytong

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=59809 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

ŠMEJKALOVÁ, Petra. Návrh objektu a zpracování projektové dokumentace Veterinární klinika pro malá zvířata . Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:58, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz