Bc. Barbora Bělková

Bakalářská práce

Není generace jako generace: sociologie vs. média

There isn't generation like generation: sociology vs. the media
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na koncept generace ze sociologického hlediska a z hlediska jeho užití v médiích. Za průkopníka v tématu generací je považován Karl Mannheim. První část práce se tedy zabývá jeho teorií, kde je vysvětleno, jakým způsobem skloubil dva odlišné přístupy ke generacím. A sice přístup pozitivistický a romanticko-historický. Dále vysvětluje z jakého důvodu je tento koncept přínosný …více
Abstract:
This work deals with the concept of generation from sociological point of view as well as with its portrayal in the media. The first part of the work focuses on the theory of Karl Mannheim, who is considered a pioneer in this subject.The work explains the way he combined two different appproaches to the concept of generation, the positivist approach and the romantic-historical approach. It also explains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Staszek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií