Bc. Michaela Lagínová

Diplomová práce

Film jako nástroj propagace destinace cestovního ruchu

Film as a Propagation Tool of Tourism Destination
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na podrobné šetření destination placementu ve filmu, jako nástroje propagace destinace cestovního ruchu. Výstupem práce je koncept úspěšného destination placementu, který navrhuje optimální strukturu kroků, jež by měly být následovány, má-li být destination placement efektivním nástrojem filmového turismu. Při tom je brána v úvahu varianta volného i vědomého destination …více
Abstract:
The master´s dissertation is concerned about the intimated research on destination placement as a propagation tool of tourism destination. As result comes out for one thing the model of successful destination placement which suggests an optimal steps arrangement which is to be followed for providing destination placement to become an effective tool of the film tourism. While are considered both options …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Holoubek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze