Theses 

Film jako nástroj propagace destinace cestovního ruchu – Bc. Michaela Lagínová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michaela Lagínová

Diplomová práce

Film jako nástroj propagace destinace cestovního ruchu

Film as a Propagation Tool of Tourism Destination

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na podrobné šetření destination placementu ve filmu, jako nástroje propagace destinace cestovního ruchu. Výstupem práce je koncept úspěšného destination placementu, který navrhuje optimální strukturu kroků, jež by měly být následovány, má-li být destination placement efektivním nástrojem filmového turismu. Při tom je brána v úvahu varianta volného i vědomého destination placementu. V práci je také vytvořen koncept dalších podnětů filmového turismu, který navrhuje další atrakce, akce a aktivity, jež by mohly být pro potenciální filmové turisty zajímavé a mohly by tak podpořit filmový turismus.

Abstract: The master´s dissertation is concerned about the intimated research on destination placement as a propagation tool of tourism destination. As result comes out for one thing the model of successful destination placement which suggests an optimal steps arrangement which is to be followed for providing destination placement to become an effective tool of the film tourism. While are considered both options of destination placement; the free one and the conscious one. There is in the dissertation also projected the model of the further motivation of the film tourism which suggests additional attractions, actions and activities in which potential film tourists might be interested and thus these facilities might be supportive in the term of film tourism.

Klíčová slova: Destinace cestovního ruchu, destination placement, film, filmový turismus, product placement, propagace, tourism destination, film tourism, promotion.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Holoubek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:46, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz