Marketa Pospíšilová

Bakalářská práce

Finanční kontrola hospodaření obce

The financial control system of the municipality
Anotace:
Práce je zaměřena na posouzení finanční kontroly hospodaření obce a aplikaci kontrol v praxi u územních samosprávných celků. Výsledky těchto ukazatelů kontrol jsou podkladem pro identifikaci klíčových nedostatků. Popsané návrhy na jejich řešení prokazatelně vedou k celkovému efektivnímu hospodaření obce.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the assessment of financial control of the municipality management and the application of controls in practice at local government units. The results of these controls are the basis for identifying key weaknesses. Described suggestions for the solutions demonstrably leads to the overall effective management of the municipality.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Horák, CSc.
  • Oponent: Ing. Štěpán Gregor

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKADEMIE STING