Martin ŠOULA

Bakalářská práce

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz

E-marketing of the Moravskazahrada.cz Internet Shop
Anotace:
Téma bakalářské práce bude zaměřeno na e-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Bakalářská práce bude obsahovat dvě části, teoretickou a analytickou. Teoretická část bakalářské práce bude obsahovat teoretické poznatky e-marketingu z dostupné literatury. Analytická část bakalářské práce bude obsahovat představení firmy, analýzu současného stavu internetového obchodu, dále jeho možné zlepšování …více
Abstract:
Topic of the bachelor´s thesis will be targeted on e-marketing of e-shop named moravskazahrada.cz. Bachelor´s thesis contains two parts, theoretical and analytical. Theoretical part of bachelor´s thesis contains theoretical pieces of knowledge from e-marketing of available literature. Analytical part of bachelor´s thesis contains introducing of company, analysis of current situation on e-market, also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Šnírer

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠOULA, Martin. E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe