Bc. Aneta Bahelková

Diplomová práce

Destinační marketing města Brna se zacílením na zahraniční turisty

Destination marketing of the city of Brno targeted at foreign tourists
Anotace:
Diplomová práce pojednává o destinačním managementu a marketingu města Brna s cílem oslovit přijíždějící zahraniční turisty. Hlavní částí práce je průzkum příjezdového cestovního ruchu, jehož výsledkem je určení cílových segmentů zahraničních turistů. Nejprve je teoreticky vysvětleno řízení cestovního ruchu i s ekonomickými ukazately. Na to se navazuje se subjekty cestovního ruchu a jejich strukturou …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the destination management and marketing of the city of Brno aimed at attracting foreign tourists. The main part of the thesis is the research on inbound tourism, which results in identification of target groups of foreign tourists. Firstly, tourism management is theoretically explained and economic indicators are presented. This is followed by the tourism subjects and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Jana Tichá Janulíková, dipl. um.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře