Tereza CYPRISOVÁ

Bakalářská práce

Komunikační mix Palačinkárny Crepe Cafe

A Promotional Mix for the Palačinkárna Crepe Cafe
Abstract:
Every company should be interested in their marketing, communication and promotional mix. These days there is a high competition; therefore businessman should pay attention how they communicate with customers and which tools they use. This bachelor thesis has two parts- theoretical and practical part. In the theoretical part are described marketing in general, marketing communication and promotional …více
Abstract:
Marketing, marketingová komunikace a komunikační mix jsou v zájmu každé firmy, která chce v dnešní době aspoň trochu prosperovat. Jelikož je konkurence na trhu velmi vysoká, záleží právě na podnikateli, jak dokáže oslovit, zaujmout zákazníka a jaké k tomu používá prostředky. Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí- teoretické a analytické. V teoretické části je popsán obecně marketing, komunikace …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015
Zveřejnit od: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CYPRISOVÁ, Tereza. Komunikační mix Palačinkárny Crepe Cafe. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi