Bc. Alena Hofrová

Bachelor's thesis

Využití NMR při studiu protein-peptidových interakcí KIX domény

Utilization of NMR to study protein-protein interactions of KIX domain
Abstract:
KIX doména je součástí transkripčních koaktivátorů a podílí se na aktivaci transkripce navázáním transkripčních faktorů, např. onkogenů c-Myb či MLL. Tito vazební partneři jsou z větší části neuspořádaní a získávají sekundární strukturu teprve po navázání na KIX doménu. KIX doména dokáže transkripční faktory vázat současně na dvou vazebných místech. V této bakalářské práci je popsána optimalizace purifikace …more
Abstract:
The KIX domain of transcriptional co-activator mediates transcription by recruiting transcription factors such as oncogenes c-Myb and MLL. These binding partners are largely disordered and attain secondary structure after binding to KIX domain. The KIX domain can bind transcription factors simultaneously to its two binding sites. In this bachelor thesis, optimization of purification of 15N isotopically …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Mgr. Petr Louša
  • Reader: M.Sc. Tomasz Kabzinski

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta