Bc. Alena Hofrová

Bakalářská práce

Využití NMR při studiu protein-peptidových interakcí KIX domény

Utilization of NMR to study protein-protein interactions of KIX domain
Anotace:
KIX doména je součástí transkripčních koaktivátorů a podílí se na aktivaci transkripce navázáním transkripčních faktorů, např. onkogenů c-Myb či MLL. Tito vazební partneři jsou z větší části neuspořádaní a získávají sekundární strukturu teprve po navázání na KIX doménu. KIX doména dokáže transkripční faktory vázat současně na dvou vazebných místech. V této bakalářské práci je popsána optimalizace purifikace …více
Abstract:
The KIX domain of transcriptional co-activator mediates transcription by recruiting transcription factors such as oncogenes c-Myb and MLL. These binding partners are largely disordered and attain secondary structure after binding to KIX domain. The KIX domain can bind transcription factors simultaneously to its two binding sites. In this bachelor thesis, optimization of purification of 15N isotopically …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Petr Louša
  • Oponent: M.Sc. Tomasz Kabzinski

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta