Mgr. Richard Maliniak

Diplomová práce

Policejní spolupráce v Evropské unii

Police Cooperation in the European Union
Abstract:
Diploma thesis “Police cooperation in the European Union” deals with the EU police cooperation and transnational exchange of information being the cornerstone of police cooperation. The thesis firstly analyses the EU police cooperation in the post-Lisbon context and enlightens its fundamental changes. Afterwards, the thesis deals with the growing importance of transnational exchange of information …více
Abstract:
Diplomová práca „Policejní spolupráce v Evropské unii“ sa zaoberá policajnou spoluprácou v EÚ a cezhraničnou výmenou informácií ako základným kameňom policajnej spolupráce. Práca najskôr rozoberá policajnú spoluprácu v EÚ v post-lisabonskom kontexte a vysvetľuje jej najdôležitejšie zmeny. Následne sa práca venuje narastajúcemu významu cezhraničnej výmeny informácií a analyzuje jej súčasný systém v …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta