Martin ŽÍŽALA

Diplomová práce

Ústavní vývoj Československa 1920-1969

Constititional Development in Czechoslovakia 1920 - 1969
Anotace:
Diplomová práce na téma: ?Ústavní vývoj Československa 1920-1969? je zaměřena zejména na popis jednotlivých ústav, které byly ustanoveny v tomto období. Cílem kvalifikační práce bylo popsat jednotlivé články ústav a poskytnout tak ucelený pohled. V teoretické části se věnujeme vymezením pojmu ústava, popisujeme časový vývoj jednotlivých kapitol od Ústavy republiky Československé po Ústavní zákon o …více
Abstract:
Diploma thesis: "The constitutional development of Czechoslovakia 1920-1969" is focused on the description of constitution in singles, which were established in this period. The aim of the thesis was to describe the qualifying individual articles of constitution and provide a comprehensive view. In the theoretical part we deal with the definition of the constitution, we describe the time development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Petr Beránek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽÍŽALA, Martin. Ústavní vývoj Československa 1920-1969. Plzeň, 2013. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma