Dita Špatenková

Bakalářská práce

The Analysis of the Municipality Budget - Case Study of Česká Třebová and Dlouhá Třebová

Analýza obecního rozpočtu - Případová studie České Třebové a Dlouhé Třebové
Anotace:
Cílem této práce je zhodnotit hospodaření obcí Dlouhá Třebová a Česká Třebová ve sledovaném období 2010–2016 a navrhnout opatření, která by mohla být nápomocna při dalších rozhodnutích obce za účelem efektivnějšího využití finanční prostředků. Následné porovnání obou obcí je provedeno díky příjmům a výdajům, které jsou přepočítány na obyvatele z důvodu lepší možnosti porovnání. Téměř celé sledované …více
Abstract:
The aim of this thesis is to evaluate municipal management of Dlouhá Třebová and Česká Třebová in the observing period of 2010–2016 and suggest measures that could be helpful in terms of financial means. Subsequently, comparison of both municipalities is performed by incomes and expenditures that are recalculated per capita for better possibility of comparison. Both budgets have rather positive character …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
  • Oponent: Gabriela Chmelíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií