Tereza VLASÁKOVÁ

Bakalářská práce

Feminismus v kontextu sociální práce

Feminism in the context of social work
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vymezením základních pojmů feminismu a to jak pojetím feminismu jako genderové teorie, tak i pojetím feminismu jako teorie sociální. V práci se dále zabývám historií feminismu ve světě i na našem území. Popíšu jednotlivé feministické hnutí a organizace a představím postavení ženy v 21.století. Dále porovnám podmínky výkonu povolání sociálního pracovníka s ideály feministického …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with the definition of basic concepts of feminism, both by the concept of feminism as a gender theory and the concept of feminism as a social theory. I also deal with the history of feminism in the world and in our territory. I will describe individual feminist movements and organizations and will introduce the perception of a woman in the 21st century. I also compare the conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Gábor Oláh, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLASÁKOVÁ, Tereza. Feminismus v kontextu sociální práce. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií