Mgr. Radek Červinka

Bakalářská práce

Multimediální učební materiál pro výuku informatiky na 1. stupni ZŠ pro žáky se sluchovým postižením

Multimedia Learning Materials for Teaching of Computer Science at Primary Schools for Pupils with Hearing Impairment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výukovými materiály pro oblast informačních a komunikačních technologií a jejich využitelností pro výuku neslyšících žáků. Je určena pedagogům, kteří se věnují výuce informační a komunikační výchovy a to především na základních školách pro sluchově postižené. Tím, že pohled na výuku a výukové materiály vychází přímo z komunity Neslyšících, snaží se práce překonávat vžité …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with teaching materials in the field of information and communication technologies (ICT) and investigates their uses for education of deaf pupils. The work is intended for teachers of ICT education, mainly those who work in schools for children with hearing handicaps. Since this thesis and its perspective of education and educational materials is based directly on the Deaf …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta