Kateřina DVOŘÁKOVÁ

Bakalářská práce

Projevy pedogeneze a antropogenního znečištění v magnetických a a vybraných geochemických vlastnostech nivních sedimentů řeky Odry na lokalitě Proskovice

Record of pedogenesis and anthropogenic pollution in the magnetic and selected geochemical properties of the Odra river floodplain at locality Proskovice
Anotace:
Práce se zabývá studiem znečištění nivních sedimentů řeky Odry v CHKO Poodří a historickým vývojem antropogenního znečištění. Na studované lokalitě byla zkoumaná vnitřní stavba říční nivy pomocí elektrické odporové tomografie (ERT) a bylo odebráno celkem 190 vzorků ze čtyř vrtů a jednoho profilu nárazového břehu řeky Odry. U vzorků bylo stanoveno chemické složení rentgen-fluorescenční spektrometrií …více
Abstract:
The thesis deals with the study of pollution of alluvial sediments of the river Odra in the Protected Landscape Area and the historical development of antropogenic pollution. The inner structure of the river floodplain was studied by using electrical resistence tomography (ERT) and a total of 190 samples was taken from four drilling core and one profile of the impact bank of the Odra River. The chemical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 7. 2021

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Martin Faměra, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁKOVÁ, Kateřina. Projevy pedogeneze a antropogenního znečištění v magnetických a a vybraných geochemických vlastnostech nivních sedimentů řeky Odry na lokalitě Proskovice. Olomouc, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses enix8a enix8a/2
30. 7. 2021
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
30. 7. 2021
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.