Mgr. Markéta Klímová

Bakalářská práce

Výzkum půdních bezobratlých ve sklenících botanické zahrady v Brně

Research on soil of invertebrates in the greenhouses of the botanical garden in Brno
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výzkumem vybraných skupin půdních bezobratlých živočichů ve sklenících botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V teoretické části práce je popis botanické zahrady a skleníků, charakteristika vybraných skupin půdních živočichů a shrnutí výsledků výzkumů jiných autorů. V praktické části jsou výsledky mého výzkumu, srovnání indexů diverzity tří …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the research of selected groups of soil invertebrates in the greenhouses of the botanical garden of the Faculty of Science, Masaryk University in Brno. In the theoretical part, description of the greenhouses of the botanical garden, characteristic of selected groups of invertebrate animals and summary of results of the researches of other authors. The practical part includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Robert Vlk, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Boris Rychnovský, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta