Ing. Daniel Vondráček

Bakalářská práce

Sociální audit - zákonné normy v činnosti podniku Kompek spol. s r.o.

Social Audit - Lawful Specification in Operation Company Kompek s r.o.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo posouzení možností uskutečnění sociálního auditu v podniku Kompek spol. s r.o. Sociální audit spolu s etickým auditem, který bývá často jeho součástí, je poměrně novým a moderním prostředkem a nástrojem zlepšování firemního prostředí. V této práci jsem se zaměřil nejen na teoretické poznatky z oblasti sociálního a etického auditu, ale i na zákonné normy v sociální a …více
Abstract:
The Objective of this abstract essay is an examination of the social realization possibilities of the audit for a Kompek s r.o company. Both The Social audit together with the ethical audit, which happens to be often a part of it, is relatively a brand new and modern facility and tool for improvement of the comapany’s environment. In this essay I have focused myself not only on the theoretical observations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PaedDr. Emil Hanousek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní