Mgr. Dana Mixová

Diplomová práce

Analýza vybraných personálních činností ve stavební společnosti HOCHTIEF CZ a.s.

The Analysis of chosen personal activities in the building company HOCHTIEF CZ a.s.
Anotace:
Anotace Název diplomové práce: Analýza vybraných personálních činností ve stavební společnosti HOCHTIEF CZ a.s. Počet slov: 21 983 (bez poznámek pod čarou, příloh a stati) Diplomová práce se zabývá analýzou personálních činností spojených se zajištěním zaměstnanců ve stavební společnosti HOCHTIEF CZ. Práce si bere za cíl zodpovězení hlavní výzkumné otázky: „Probíhají personální činnosti související …více
Abstract:
Annotation The graduation theses name: The Analysis of chosen personal activities in the building company HOCHTIEF CZ a.s. The number of words: 21 983 (without foot note, enclosure and essay.) This graduation theses focuses on analysing chosen personnel processes in the building company HOCHTIEF CZ. Its aim is to answer the main research questions defined as: „Are all the personnel activities executed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Alena Lubasová
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií