Bc. Jana Bušfyová

Bakalářská práce

Úvěrové riziko v komerční bance

Credit risk in commercial bank
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Úvěrové riziko v komerční bance“ je analýza úvěrového rizika v komerčních bankách a bankovní regulace a dohledu v této oblasti. Práce se zaměřuje na úvěrové riziko v kontextu ostatních finančních rizik a popisuje metody a fáze řízení úvěrového rizika, dále jsou v práci analyzovány a popsány vybrané modely řízení úvěrového rizika. Následující část nastiňuje bankovní regulace …více
Abstract:
Subject of this bachelor’s thesis „Credit risk in commercial bank“ is analysis of credit risk in commercial banks and banking regulation and supervision in this field. The thesis is focused on credit risk in the context of other financial risks and describes methods and phases credit risk management, in this thesis there are analyzed and described selected models of credit risk management. The following …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance