Pavla Borovičková

Bakalářská práce

Marketingový mix a jeho využití v lázeňském cestovním ruchu na příkladu vybrané lázeňské destinace

Marketing mix and its use in spa turism. Selected spa destination for example.
Anotace:
Bakalářská práce je věnována stručné historii českého lázeňství a jeho významu pro cestovní ruch v České republice a rozebírá marketingový mix, jeho složení a možnosti jeho využití v lázeňském cestovním ruchu. Poslední část je věnována marketingovému výzkumu v lázních Luhačovice a zjišťuje názory návštěvníků a jejich spokojenost s marketingovým mixem užívaným v této lázeňské destinaci.
Abstract:
Bachelor thesis is devoted to a brief history of the Czech spa industry and its importance to tourism in the Czech Republic and examines the marketing mix, its composition and its possible use in the spa tourism. The practical section is devoted to marketing research in the spa Luhačovice and seek the views of visitors and their satisfaction with the marketing mix used in this spa destination.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Borovičková, Pavla. Marketingový mix a jeho využití v lázeňském cestovním ruchu na příkladu vybrané lázeňské destinace. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků