Theses 

The Quality and Loyalty in Wine Tourism – Bc. Anna Ingrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Economics and Management / Business Economics and Management

Bc. Anna Ingrová

Diplomová práce

The Quality and Loyalty in Wine Tourism

Kvalita a loajalita ve vinařské turistice

Anotace: Tématem diplomové práce bylo měření spokojenosti a loajality zákazníku ve vinařské turistice. Hlavním cílem práce je identifikace klíčových faktorů kvality a loajality pro daný segment poskytovaných služeb a analýza těchto faktorů. V teoretické části práce se věnuji shrnutí poznatků popisujících odvětví vinařské turistiky a jednotlivých přístupů zjišťování a měření kvality a loajality. V prak-tické části byl proveden primární výzkum sběru dat, v rámci nějž jsou dále ana-lyzovány jednotlivé faktory, porovnávány a diskutovány. Práce se také zabývá analýzou rozdílů mezi pohledem poskytovatele služeb a zákazníka.

Abstract: The main objective of this diploma thesis is to identify the crucial factors of quality and loyalty in wine tourism and to analyse relations among these factors and significance of factors. The theme was to measure and analyse quality of service provided and following customer satisfaction and loyalty at wine tour-ism. The theoretical part is devoted to summarising the evidence describing the segment of wine tourism and individual approaches of detection and measurement of quality and loyalty. In the practical part, there were collected, analyse and further discussed factors taken from primary research at chosen wine events. The thesis deals also with analysis of different expectations about quality of service among providers and customers.

Klíčová slova: Management jakosti, Vinařská turistika, Kvalita, Spokojenost, Loajalita

Keywords: Quality, loyalty, Quality management, Satisfaction, Wine tourism

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/53134 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:21, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz