Ing. Kateryna Ryzhuk

Diplomová práce

Segmentace trhu a vliv positioningu na chování zákazníka

Market segmentation and Influence of positioning upon customer’s behaviour
Anotace:
Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje na metodu STP (segmentace, targeting, positioning), její charakteristiku a podstatu. Také je tato práce věnována analýze chování zákazníků. Praktická část se zabývá analýzou konkrétní firmy a hledáním efektivních postupů při umísťování produktu firmy na trhu. Cílem diplomové práce je vyhodnocení analýzy …více
Abstract:
This thesis consists of two parts - theoretical and practical. The theoretical part focuses on the method of STP (segmentation, targeting, positioning), its characteristics and essence. Also, this thesis is devoted to analysis of customer behavior. The practical part analyzes the specific company and finding effective procedure for putting the product on the market. The aim of this thesis is to evaluate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace