Ing. Bc. Miroslav Zorálek

Master's thesis

Automatizované obchodné systémy

Automated trading systems
Anotácia:
Cílem práce je analýza reálného využití automatizovaných obchodních systémů na světových burzách. Toho bude dosaženo tvorbou konkrétního automatizovaného systému. Jeho testováním a optimalizací pro použití na měnovém trhu Forex. Práce je rozdělena do dvou částí. První část pokrývá teoretické základy pro tvorbu a použití těchto systémů. Praktická část obsahuje vlastní tvorbu systému a ověření použitelnosti …viac
Abstract:
The aim is to analyze real-world use of automated trading systems. This will be achieved by creating specific automated trading system. It will be tested and optimalized for use on the Forex market. The work is divided into two parts. The first part covers theoretical foundations for the creation and use of these systems. The practical part includes the creation of the system and verification of applicability …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedúci: Ing. Mgr. Juraj Hruška
  • Oponent: Mgr. Silvie Zlatošová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / odbor:
Finance and Accounting / Finance