Mgr. Jarmila Šabatová

Bachelor's thesis

Teaching Grammar at the Basic Schools according to the Framework

Teaching Grammar at the Basic Schools according to the Framework
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá výukou gramatiky anglického jazyka na ZŠ podle Rámcového vzdělávacího programu.V teoretické části práce popisuji Rámcový vzdělávací program, a to hlavně jeho část o jazykové komunikaci. Řeším vztah mezi gramatikou a jazykovým kurikulem. Dále pak identifikuji gramatiku, popisuji její prezentaci, výuku a testování.V praktické části se soustředím na proces tvorby Školního …more
Abstract:
This thesis engages teaching English grammar at hte basic schools according to The Framework Educational Programme. In the theoretical part I describe the document of The Framework Educational Programme, especially its part about language cmmunication. I solve the relationship between grammar and language curriculum. Then I identify grammar as a part of language acquisition, I focus on its presentation …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2006
  • Supervisor: PhDr. Helena Havlíčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Foreign Languages - English

Theses on a related topic