Mgr. Jarmila Šabatová

Bakalářská práce

Teaching Grammar at the Basic Schools according to the Framework

Teaching Grammar at the Basic Schools according to the Framework
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výukou gramatiky anglického jazyka na ZŠ podle Rámcového vzdělávacího programu.V teoretické části práce popisuji Rámcový vzdělávací program, a to hlavně jeho část o jazykové komunikaci. Řeším vztah mezi gramatikou a jazykovým kurikulem. Dále pak identifikuji gramatiku, popisuji její prezentaci, výuku a testování.V praktické části se soustředím na proces tvorby Školního …více
Abstract:
This thesis engages teaching English grammar at hte basic schools according to The Framework Educational Programme. In the theoretical part I describe the document of The Framework Educational Programme, especially its part about language cmmunication. I solve the relationship between grammar and language curriculum. Then I identify grammar as a part of language acquisition, I focus on its presentation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Helena Havlíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství cizích jazyků pro základní školy - angličtina

Práce na příbuzné téma