Adéla Marušiaková

Bachelor's thesis

Folklorní pohádka v literatuře a filmu

Folklore fairytale in literary and film production
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je popis možností, které poskytují literárně zpracované látky tzv. klasických pohádek pro filmové adaptace. Tento záměr je realizován na příkladech několika vybraných pohádek K. J. Erbena a B. Němcové. Součástí práce je historický exkurz do procesu začleňování folklorní pohádky do literatury. Metodologické východisko pro rozbor literárních předloh a jejich filmového zpracování …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to describe possibilities, which afford literary concepts of so called classic fairy tales for film adaptation. This design is documented with the use of examples of several representative tales of two authors K. J. Erben and B. Nemcova. Constituent part of the theme is the historical excursus to the procedure of incorporation of folklore fairy tale to the literature. As a …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Marušiaková, Adéla. Folklorní pohádka v literatuře a filmu. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technical University of Liberec

Faculty of Science, Humanities and Education

Bachelor programme / odbor:
Philology - Czech language and literature / Czech language and literature