Bc. Gabriela Skenderová

Bakalářská práce

Česká cestopisná literatura o Řecku na konci 19. století

Czech Travel Literature About Greece at the End of 19th Century
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce bylo poskytnout náhled do české cestopisné literatury o Řecku na konci 19. století a prezentovat pohled vybraných autorů především na soudobé Řecko a Řeky. Teoretická část se zaměřuje na antiku v českých krajinách v 19. století a na podmínky cestování do Řecka v tomto období.
Abstract:
The aim of my bachelor thesis was to provide insight into the Czech travel literature about Greece at the end of the 19th century and then present the view of selected authors on contemporary Greece and the Greeks. The theoretical part focuses on the antiquity in the Bohemian countries in the 19th century and the conditions of travelling to Greece during this period.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta