Kateřina Drongová

Bakalářská práce

Fungování sociálních služeb v Charitním domě pro matky v tísni v Českém Těšíně

Providing of social services in a Charity house for mothers in need in Český Těšín
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zhodnotit fungování sociálních služeb v Charitním domě pro matky v tísni v Českém Těšíně z pohledu jejich klientek a navrhnout možná zlepšení. První kapitola je zaměřena na sociální služby s ohledem na vybranou cílovou skupinu. V druhé kapitole jsou popsány příčiny životní situace matek v tísni a také konkrétní typy sociálních služeb. Třetí kapitola vymezuje Charitu Český …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the providing of social services in a Charity house for mothers in need in Český Těšín from the perspective of their clients and to suggest possible improvements. The first chapter focuses on social services with respect to the selected target group. The second chapter describes the causes of life situation of mothers in need and also specific types of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/r9nvw/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné