Bc. David Hnilička

Bakalářská práce

Neziskové organizace a občanská společnost

Nonprofit organization and civil society
Anotace:
Práce se soustředí na téma občanské společnosti a postavení neziskových organizací v České republice. Pozornost se dále zaměřuje na nestátní neziskovou organizaci Klokánek, Fond ohrožených dětí. První výzkum dotazníkového šetření zjišťuje mezi pracovníky Klokánků situaci kolem této organizace. Druhý výzkum sleduje povědomí o neziskových organizacích mezi studenty občanské výchovy.
Abstract:
This bachelor thesis is focusing on civil society and the role of non-profit organizations in the Czech Republic. Furthermore, we take heed of non-governmental organization „Klokánek, Fond ohrožených dětí“. The first questionnaire survey was conducted in a group of workers of „Klokánek“ and is focused on the situation around the NGO. The second survey observes the awareness of the NGOs between students …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání