Bc. Lucie Ondrová

Master's thesis

Specifika korekce a volby korekční pomůcky u sportovců

Specifics of correction and choice of correction aid for athletes
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá tématem specifikace korekce sportovců a jejich volby korekčních pomůcek při sportování. První část této diplomové práce je zaměřená na jednotlivá oční vyšetření u sportovců. V druhé části jsou popsány možnosti korekce, jaké jsou zásady při korekci refrakčních vad, dále jaké jsou vhodné korekční pomůcky pro sportovce i jaké jsou možnosti korekce očních vad metodou orthokeratologií …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of specification of correction for athletes and their selection of correction aids in sports. The first part of this thesis is focused on individual eye examinations in athletes. In the second part are described possibilities of correction, what are the principles of correction of refractive errors, what are suitable correction aids for athletes and what are …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Simona Bramborová, DiS.
  • Reader: Mgr. Dana Trávníková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Optometry / Optometry

Theses on a related topic