Bc. Lenka Janíčková, DiS.

Diplomová práce

Faktory podporující žáky s poruchou chování

Factors supporting pupils with dystropy
Anotace:
V diplomové práci jsem se zabývala problematikou podpory žáka s poruchou chování na základních školách hlavního proudu. Teoretická část práce vymezuje poruchu chování, její příčiny a vývoj. Dále shrnuje poznatky o vývojových charakteristikách školního věku zaměřených na chování a jednání dítěte. A popisuje možnosti podpory žáka s poruchou chování ve školním i rodinném prostředí. Empirická část práce …více
Abstract:
My thesis deal with The Support of a pupil with behavioral disorders in general primary schools. The theoretical part defines behavior disorders, its causes and development. Furthermore, it summarizes the findings of the developmental characteristics of schoolchildren focusing on the behavior and conduct of a child. As well it describes the possibilities of supporting a pupil with behavioral disorders …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta