Bc. Hana Štorkánová

Diplomová práce

Případová studie organizace/í: nastavení firemních politik na podporu kombinace pracovního a soukromého a rodinného života a jejich dopady

Set up company policies to support the combination of work and private and family life and their impacts
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na výzkum podmínek pro work-life balance žen a mužů pracujících v oblasti sociálních služeb. Sociální služby jsou náročným oborem, který je i přes svůj společenský přínos a důležitost stále hodně nedoceněný. Tomu odpovídá i nízké finanční ohodnocení pracovníků. Současná pandemická doba však ukazuje změnu a obrat v trendu, kdy sociální služby, jako jeden z mála oborů …více
Abstract:
This thesis focuses on research into the conditions for work-life balance of women and men working in the field of social services. Social services are a demanding field that, despite its social contribution and importance, is still very underappreciated. This corresponds to the low financial value of workers. However, the current pandemic period shows a change and a reversal in the trend of social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Marta Vohlídalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Dagmar Kostrhůnová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.